Behöver du vägledning?

Läs mer om hur vi på Knowit kan hjälpa till med införandet av molntjänster.

Inför ett införande av molntjänster kan Knowit erbjuda konsultstöd för att:

• Genomföra risk- och sårbarhetsanalys enligt den framtagna vägledningen

• Göra rättsliga bedömningar utifrån tillämpliga lagrum och andra regulatoriska krav

• Utforma tekniska och administrativa åtgärder

• Framtagning av beslutsunderlag

• Klassificera information och analysera skyddsvärden om inte det redan är gjort.

 

Knowit erbjuder ledande:

• Expertis inom risk- och sårbarhetsanalys

• Jurister inom dataskydd, e-förvaltning och cybersäkerhet

• Informations- och cybersäkerhetsexperter

• Experter för införande av molntjänster.

 


Kontakta oss så berättar vi mer!

tjänster inom cybersäkerhet & juridik
Peter Lindstedt
VD, Knowit Cybersecurity & Law
erbjudande inom molntjänster
Björn Halvarson
Business Director Cloud

Ta del av rapporten

Läs mer om och ladda ner MSMD AIR. 

Teamet bakom rapporten

Läs mer om kollegorna på Knowit som författat MSMD AIR.