Författarna till MSMD AIR

Ett team av cybersäkerhetsexperter, jurister och molnarkitekter från Knowit står bakom rapporten MSMD AIR.

Richard OehmeRichard Oehme 

Richard har över 30 års erfarenhet av samhällets säkerhetsfrågor, från praktisk hantering som säkerhetschef till nationella strategiska frågor.

Richards bakgrund är i den svenska statsförvaltningen med fokus på nationell säkerhet. Han har bland annat arbetet med underrättelsefrågor på FRA och Försvarsdepartementet. Han har vidare haft ansvar för Regeringskansliets säkerhetsektion och arbetade de sista åren i kansliet på Statsrådsberedning som chef för en analyssektion. De sista åtta åren i staten var han chef för Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB. Han är också aktiv reservofficer.

Sedan januari 2018 har han arbetat som managementkonsult och som senior rådgivare/projektledare och stöttat olika aktörer i rådgivning kring kritiska informationstillgångar med koppling till nationell säkerhet, strategisk riskanalys utifrån nya Totalförsvaret, säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet, mm.
Richard har även deltagit i flera statliga utredningar och nu senast i Cybersäkerhetsutredningen
( 2019:01) med två betänkande SOU 2020:58 och SOU 2021:63

Lisa LundinLisa Lundin 

Konsultchef  och director för juridik med ansvar för de jurister som arbetar vid Knowit Cybersecurity and Law.

Lisa har arbetat med EU-rätt, dataskydd, offentlighet- och sekretess, e-förvaltning, IT-rätt och närliggande juridiska frågor i fjorton års tid vid bl.a. Polisen, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Säkerhetspolisen. Hos Knowit har hon bl.a. haft uppdrag för flera informations-tunga statliga myndigheter och kommuner.

Lisa har också haft uppdrag som dataskyddsombud och dataskyddsexpert i reglerade branscher så som bank och finans och läkemedel. Hon var även expert i Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv (SOU 2017:29).

Ranja BunniRanja Bunni 

Senior jurist. Ranja har lång erfarenhet från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), flera andra myndigheter samt från förvaltningsdomstol. Ranja har under åren arbetat med bl.a. juridisk rådgivning, tillsyn, process i domstol, projektledning, remisshantering och samverkan mellan myndigheter.

Hos Knowit har hon uppdrag i sektorer såsom läkemedel, medicinteknik, dagligvaruhandel och IT m.fl.

Henrik AldermoHenrik Aldermo 

Senior molnarkitekt Azure & Microsoft 365. Efter drygt 30 år i branschen i bland annat konsult- och chefsroller har Henrik stor erfarenhet av såväl traditionell IT-infrastruktur som moderna molntjänster. Han har länge haft fokus på Microsofts produkter och även arbetat med informationssäkerhet och kvalitetsledning samt verksamhetsutveckling. Henrik är även utbildad internrevisor och certifierad Azure Solutions Architect. 

Magnus Sjölund 

Senior informationssäkerhetspecialist och strateg. Magnus har militär bakgrund som teknisk officer med lång erfarenhet av informationssäkerhet och med djup IT-säkerhetskunskap från komplexa system i olika typer av hotmiljöer, nationellt och internationellt. Han har arbetat med dessa frågor sedan 2001 och främst vid Högkvarteret.

Hos Knowit arbetar han med strategiskt stöd till större statliga myndigheter, energisektorn, bank & finans m fl, och även med säkerhetsskydd.

Läs mer om rapporten

Läs mer om MSMD AIR och ta del av rapporten.