Framtidens ledarskap och kommunikation i en allt mer komplex digital värld

Vi ser idag många positiva effekter av digitaliseringen som sköljts över oss med stor kraft, som större produktivitet, flexibilitet och balans i livet. Samtidigt ser vi också ökad osäkerhet och otrygghet, där alltfler lider av stress och ohälsa. Hur ska du som ledare hantera detta?

Pandemin har tvingat in oss i en digital tillvaro snabbare än väntat. Det har lett till flera positiva och kortsiktiga effekter, där många medarbetare upplever en ökad grad av effektivitet, flexibilitet och balans i livet. Samtidigt har denna omställning inneburit utmaningar utifrån allas olika förutsättningar kopplat till arbetsmiljö, att gränser mellan arbete och fritid suddas ut samt att lärande och nätverkande minskar. En undersökning visar att 97% av ledarna är idag mer oroliga för medarbetarna än tidigare.

Utmaningarna i ledarskapet ökar och kräver stora förändringar. Ledare behöver hitta nya sätt att leda på distans och bland annat individanpassa sitt sätt att leda mycket mer än tidigare. Hur kommer ledarskapet att se ut efter pandemin? Vad behöver vi från en ledare i framtiden? Vilken väg framåt bygger både affärer och människor?

Detta och mycket annat kommer vi att prata om i vår webbinarieserie Framtidens ledarskap och kommunikation i en alltmer komplex digital värld.


Webbinarieserien riktar sig till dig som:

  • Har en ledande position och vill ha de senaste råden om hållbart ledarskap i en alltmer komplex värld
  • Upplever att det ibland är svårt att navigera i den snabba utveckling vi befinner oss i
  • Vill ha kunskap om den senaste forskningen inom ledarskap för framtidens organisationer
  • Vill ha tips på hur du kan leda och kommunicera för att verkligen få med alla
  • Är nyfiken på hur ledande vd:ar resonerar kring framtidens ledarskap

Om webbinarledarna

Webbinarieserien leds av Anna Bellman, kommunikationsexpert, och Helena Tronner, vd Knowit Transformation Management.

Anna Bellman är en av Sveriges mest anlitade moderatorer, föreläsare och utbildare i kommunikation och ledarskap - såväl fysiskt som digitalt.

Helena Tronner är leg. psykolog och organisationskonsult och specialiserad på kulturförändringar och ledarskapsutveckling.


Tidigare avsnitt:

#10: Mäta och följa upp

Gäst: Per Samuelsson, vd Cisco Sverige

 

 

#9: Reflektera mera

Gäst: Victoria Thore, vd Familjens jurist

 

 

#8: Skapa tillit genom psykologisk trygghet

Gäst: Gunilla Osswald, vd BioArctic och Dennis Helfridsson, vd ABB Sverige

 

 

#7: Att driva förändring i framtidens organisationer

Gäst: Fredrik Höök, vd Ecogain

 

 

#6: Hur skapa effektiva samarbeten i framtidens ledarskap

Gäst: Biljana Pehrsson, vd Kungsleden

 

 

#5: Hur människan och hjärnan funkar – och kopplingen till den digitala arbetsmiljö vi skapar

Gäst: Per Wallentin, vd och koncernchef Knowit

 

 

#4: Vilken kommunikation och öppenhet krävs i det digitala?

Gäst: Håkan Danielsson, vd WSP

 

 

#3: Jämställdhet i framtidens organisationer

Gäst: Elisabeth Beskow, vd DNB

 

 

#2: Vad kommer krävas av ditt ledarskap - post corona?

Gäst: Rasmus Nerman, vd Humana

 

 

#1: Hur skapar vi effektiva arbetsmiljöer - där människor mår bra?

Gäst: Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige