MSMD AIR

Microsoft Molndesign Analys av Införande och Risk
Ladda ner rapporten på den här sidan

Jobbar du i offentlig verksamhet som implementerat eller ska implementera Microsoft 365? Här hittar du en ny version av den vägledning vi kallar MSMD AIR – Microsoft Molndesign Analys av Införande och Risk. MSMD AIR guidar offentliga verksamheter i analyser och bedömningar för att införandet ska vara både lagligt och säkert, och med rätt dokumentation.

På uppdrag av Microsoft Sverige AB tog Knowit fram en vägledning år 2021 för att stödja offentliga verksamheter, särskilt kommuner, som överväger att antingen helt eller delvis implementera Microsoft 365. Vägledningen tillhandahåller en strukturerad metod för riskanalys och olika underlag för de bedömningar som verksamheten kan behöva göra inför ett eventuellt införande. Den erbjuder vägledning inom metodik, teknik, juridik och informationssäkerhet.

Under 2023 skedde två viktiga förändringar inom juridiken som påverkar förutsättningarna för användandet av molntjänster. Dels blev det lättare att överföra personuppgifter till USA efter ett nytt adekvansbeslut för organisationer som är anslutna till Data Privacy Framework i USA. Dels har det införts en ny sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Mot bakgrund av dessa förändringar har Knowit nu utvecklat en uppdaterad vägledning som tar hänsyn till det nya juridiska landskapet.

MSMD AIR är resultatet av samarbetet mellan ett team av cybersäkerhetsexperter, jurister och molnarkitekter från Knowit. På denna sida kan du ta del av MSMD AIR och lära känna det team på Knowit som arbetat fram rapporten.

I uppdraget har Knowit haft full frihet att formulera vägledningen utifrån våra utgångspunkter, observationer och slutsatser.

 

Ladda ner rapporten (PDF) samt mallar för dokumentation av RSA (Excel) här:

Microsoft Molndesign Analys av Införande och Risk

Mall för dokumentation av RSA

Mall för dokumentation av RSA med fiktiva uppgifter

 

Är du intresserad av att få fördjupad information om rapporten och om Knowits arbete inom området? Kontakta secure@knowit.se för att få mer information. 

 

Teamet bakom rapporten

Läs mer om kollegorna på Knowit som författat MSMD AIR.

Behöver du vägledning?

Läs mer om hur vi på Knowit kan hjälpa till med införandet av molntjänster.
Har du frågor kring MSMD AIR?
Kontakta oss
Skicka ett mail till secure@knowit.se så svarar teamet bakom rapporten på dina frågor.