MSMD AIR

Ladda ner rapporten på den här sidan

Om MSMD AIR

På uppdrag av Microsoft Sverige AB har Knowit tagit fram en vägledning i syfte att stödja offentliga verksamheter, primärt kommuner, som överväger att införa hela eller delar av Microsoft 365. Vägledningen tillhandahåller en metod för riskanalys och olika underlag för bedömningar verksamheten kan behöva göra inför ett eventuellt införande. Ett team av cybersäkerhetsexperter, jurister och molnarkitekter från Knowit står bakom rapporten MSMD AIR där det ges vägledning inom metod, teknik, juridik och informationssäkerhet. På denna sida kan du bl.a. ta del av MSMD AIR samt läsa mer om det team på Knowit som tagit fram rapporten.

Ladda ner rapporten (PDF) samt mallar för dokumentation av RSA (Excel) här:

Microsoft Molndesign Analys av Införande och Risk.pdf

Mall för dokumentation av RSA.xlsx

Mall för dokumentation av RSA med fiktiva uppgifter.xlsx

 

 

Är du intresserad av att få fördjupad information om rapporten och om Knowits arbete inom området? Kontakta secure@knowit.se för att få mer information. 

 

Teamet bakom rapporten

Läs mer om kollegorna på Knowit som författat MSMD AIR.

Behöver du vägledning?

Läs mer om hur vi på Knowit kan hjälpa till med införandet av molntjänster.
Har du frågor kring MSMD AIR?
Kontakta oss
Skicka ett mail till secure@knowit.se så svarar teamet bakom rapporten på dina frågor.