Program

Välkomna till Knowit Open

12:00

Helena Tronner, konferencier för dagen och koncernchef på Knowit, Per Wallentin, hälsar välkomna.

 

KEYNOTE | How Data keeps a 10 year old game at #1
This keynote will be held in English. 

Scen 1

Per Wallentin
CEO och koncernchef, Knowit
Helena Tronner
Vice President, Knowit Insight Accelerate
Kamil Saykali

VP of Engineering Data, King

13:00
Hur AI tar bort felköp av kläder på nätet

Fredrik Marcus på Knowit Experience, tillika host på podden ‘Digitalterapi’ pratar med Petter Hellevik, Vd på Zizr, om deras tjänst som ska reducera onödig produktion, frakt och avfall från kläder och skor.

Scen 1

Petter Hellevik
VD, Zizr
Fredrik Marcus

Programledare för podden Digitalterapi

13:00
Från datadrivet till datainformerat

Att använda data som beslutsunderlag är något som de flesta företag och organisationer antingen redan gör eller vill göra. Men hur gör man det effektivt och finns det några risker med att vara datadriven i sina beslut? Carl kommer prata om digital analys och ger dig 5 konkreta tips kring att fatta bättre beslut med hjälp av data.

Scen 2

Carl Löjdqvist
Head of Performance, Knowit Experience
13:00
Trendspaningar i TechSverige


Scen 3

Per Wallentin

CEO och koncernchef, Knowit

13:30
Welcome to The Low Code Revolution

Discover how today’s businesses can digitally transform to become more efficient, profitable, and competitive in a modern market. Learn how business intelligence, low-code development and automation are allowing organisations to embrace this revolution to do things that just weren’t possible before. Game-changing? Yes. But more importantly – achievable, cost effective and transformative.

This presentation will be held in English.

Scen 1

Eamon Moore
Executive Chairman and Co-founder, Hikari
13:30
Digitala vaccinet för bättre hälsa!

Sjukvården i Sverige står inför många utmaningar med bristande vårdkedjor, långa väntetider, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och kroniska sjukdomar och en sjunkande produktivitet. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka - trots att personer med kroniska sjukdomar uppskattningsvis står för 80% av de samlade sjukvårdskostnaderna. Bland våra användare har över 50% lämnat riskzonen för metabol sjukdom efter bara 12 månader, och genom att satsa på preventiva insatser kan vi minska inflödet av nya insjuknade. Med det Digitala Vaccinet hjälper vi mätbart de i riskzonen till en bättre hälsa, istället för sjukvård skapar vi ett sjukförsvar.

Scen 2

Fredrik Söder
Vd och grundare, Health Integrator AB
13:30
Datadrivet hållbarhetsarbete

Automatiserat hållbarhetsarbete och ESG analyser – hur digitalisering kan accelerera omställningen och säkerställa att vi har rätt data för att klara målsättningar i Agenda 2030 och taxonomins redovisningskrav. Hur kan vi göra hållbarhetsdata lika tillgängligt och självklart på ett månatligt ledningsgruppsmöte som affärsdata.

Scen 3

Maria Svantemark

CEO och medgrundare, SustainLab 

Christel Holmquist
Head of Sustainable Business, Knowit Insight

14:00
Varför ledarskapet är avgörande för att bli en datadriven organisation

Alla förändringar kräver någon form av beteendeförändring och det är där de allra flesta förändringarna också misslyckas. För att kunna bli en datadriven organisation kan vi inte fastna i tekniken utan vi behöver även adressera arbetssätt och kultur. Helena beskriver hur ledningen behöver arbeta för att gå från data till förändrade beteenden i organisationen.

Scen 1

Helena Tronner

Vice President, Knowit Insight Accelerate

14:00
Vad får vi göra med vår data? – Den vanligaste frågan till oss jurister

Men vi vill hellre höra vad ni vill göra med er data. Vilken information har ni, vad vill ni göra med den och vad vet ni egentligen om den? Med svaren på dessa frågor kan juristen vara din guide och möjliggörare genom hela projektet, istället för att bli en stoppskylt i slutet. Désirée berättar om sina erfarenheter av att använda juridiken som verktyg för att arbeta datadrivet.

Scen 2

Désirée Veschetti
Senior jurist, Knowit Cybersecurity & Law
14:00
Hur lyckades SOS Alarm gå från idé till färdig app med 500 000 användare på endast 8 månader?

Det kommer Niclas ge oss en inblick i samt hur appen räddar liv, ökar tryggheten och informerar så att man kan undvika direkt eller indirekt fara. Han kommer också berätta om det fortsatta utvecklingsarbetet, effektmålen samt det enorma engagemang som finns kring appen och de krav det ställer på kvalitet och insamling av kvantitativ och kvalitativ data.

Scen 3

Niclas Cholodov

Produktägare 112-appen, SOS Alarm

14:30
Ansvarsfull AI i praktiken

AI är i allt större utsträckning med och tar viktiga beslut både inom företagsvärlden och i samhället. The AI act, det lagförslag till en förordning som EU kommissionen la fram i April förra året, är en milstolpe på resan mot ansvarsfull och tillitsfull AI på en bredare front. Men det behövs mer än bara lagar och förordningar för att AI ska kunna leva upp till sin fulla potential. I den här presentationen delar jag mina bästa tips för att lyckas med en ansvarsfull och hållbar AI-driven innovation.

Scen 1

Josefin Rosén
Manager AI & Analytics Customer Advisory, Nordics, Sas institute
14:30
Ljudanalys för en tryggare vardag

Dagens övervakningssystem har en fantastisk förmåga att förstå vem eller vad som syns – men förmågan att tolka vad som sker är fortfarande i sin linda. Vi kommer att berätta om hur artificiell intelligens för ljudanalys kan användas för att avslöja händelser och hur detta kan bidra till ett bättre samhälle inom en mängd olika områden.

Scen 2

Gösta Malmqvist
Projektledare, Knowit Defence Technology, inom affärsområdet Knowit Insight
Jonas Ekström Berg
Vd, Knowit Defence Technology, inom affärsområde Knowit Insight
14:30
Ingen inkludering, ingen framtid – Att mäta mångfald och hur vi framtidssäkra organisationen genom att fokusera på inkludering

De flesta skriver under på att vi bör sträva efter mångfald i våra organisationer och många har hört forskningen som pekar på affärsnyttan. Samtidigt står många organisationer kvar i startgroparna eller har testat men inte nått resultat. Maj beskriver vilken roll data spelar i mångfaldsarbetet och vad som krävs av ledare för att skapa långsiktigt resultat.

Scen 3

Maj Sörensen Ringi

Sr. Managementkonsult inom Mångfald och inkludering, Knowit Insight Accelerate

Keynote

15:00
Shocking experiments – Med Mårten Bokedal

Gå med i en Shocking Experiments Game Show där Mårten avslöjar den chockerande sanningen om hur rätt eller fel du kan ha om dina kunders beteenden.

Scen 1

Mårten Bokedal
Director Product Strategy, Optimizely
15:30
Providing good data to the business, does it have to be that hard?

Most organisations struggle with delivering good data to the business, and transitioning to a data driven business is near impossible when your data is in chaos. Inspired by the journey customers take to become data driven by taking the modern approach to data warehousing, Ramesh Panakkal will inspire you to do the same.

This presentation will be held in English.

Scen 1

Ramesh Panakkal

Customer Success Manager EMEA, WhereScape

15:30
Den dolda skattkistan

HR sitter på mängder med data om sina medarbetare. Denna relativt outforskade data kan hjälpa organisationer att lära sig mer om sina medarbetare och, om man använder datan rätt, inte bara förutspå trender eller beteenden utan även få de saker som du vill ska hända – att hända!

Scen 2

Erika Fricke

Senior managementkonsult Digital HR, Knowit Insight Accelerate

15:30
Carbon hand print och dess möjligheter:

Hur kan man kvantifiera digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen hos framtidens företag.

  • Kvantifiera klimatnyttan i affärsutvecklingsprocesser
  • Konkret exempel med case
  • Modell och ramverk för beräkning av undvikna utsläpp

Scen 3

Joakim Ryden

Managementkonsult, Knowit Insight

16:00
Öppna och användarvänliga data – en fråga om demokrati, ansvar och effektivitet

I den här presentationen berättar Ingrid om hur Sida använder öppna data på www.openaid.se som ett verktyg för demokrati och korrekt information i Sverige och i världen. Hon kommer också dela tankar om användarvänlighet och användbarhet. Det är bra när information är öppen, och ännu bättre när den är begriplig också.

Scen 1

Ingrid Rydell
Chef på enheten för Data, analys och statistik, Sida, Sveriges biståndsmyndighet
16:00
What’s hot in Data & AI?

Jonas will share key technology trends on Conversational AI, Edge computing, Advanced Analytics and also explain why Meat Loaf thrive in the Metaverse.

Scen 2

Jonas Dahlberg

Säljchef för Avancerad analys och AI, Microsoft Sverige

16:00
Lönsamhet genom digitalisering

En inspirationsföreläsning om hur digitalisering kan bidra till snabba och lönsamhetsförbättrande resultat.

Scen 3

David Sundström
Managementkonsult, Knowit Capacent inom affärsområde Knowit Insight
Sargon Danho
Managementkonsult, Knowit Capacent inom affärsområde Knowit Insight

Keynote

16:30
Hitta drivkrafter bakom en kundupplevelse

Gräv där du står och utvinn kraften ur insamlad upplevelsedata för att förstå vilka avgörande drivkrafter som påverkar en kundupplevelse idag och i framtiden.

Scen 1

Fredrik Sterner Cederlöf
Head of Global Insight & Analytics, Polestar

Knowit Open 2022

Läs mer om Knowit Open 2022 här.

Talare

Läs mer om årets talare här.

Karta_Webb (3)