Knowit Experience-1

Den senaste tidens kris har skakat om hela världen. För att skapa en bättre framtid för hälso- och sjukvården är det därför hög tid att samlas. Knowit Experience presenterar intiativet Health Hack – en serie av seminarium och evenemang med syfte att bidra till Sveriges utveckling mot att bli ledande inom e-hälsa 2025.


De första initiativen – Kickoff Health Hack 

För att kunna hitta bra lösningar måste vi förstå problemen. Kickoff Health Hack var det första seminariet i en rad av event på temat e-hälsa där vi fokuserade på att identifiera utmaningarna inom hälso- och sjukvården genom en inbjuden expertpanel. I nästkommande event Kickoff Health Hack - User Experience (hösten 2020) fokuserar vi på användaren och patienternas behov och upplevelser. Dessa problemformuleringar och insikter kommer sedan att bli underlag för ett Health Hack – ett Hackathon där vi fokuserar på att hitta konkreta och innovativa lösningar.

Arrow-Digital-lollipop Se Kickoff Health Hack