icn-arrow-down-lollipop

CSRD & Taxonomin: Regelverk som kräver nya arbetssätt

Online webinar, Microsoft Teams
9 december 08.00-09.00

Agenda

Svenska företag har länge legat i framkant när det kommer till hållbarhet, och inte minst gällande sin hållbarhetsrapportering. Med EU:s gröna giv och taxonomiförordningen har arbetet med hållbarhetsrapportering ökat i både omfattning och komplexitet, och däremed också kraven på nya arbetsätt och samarbeten mellan CFO och hållbarhetschef.

 

  • Vad är CSRD och EU:s taxonomi?
  • Hur påverkar detta CFO-rollen och hållbarhetsrollen- och deras samspel?
  • Vad innebär kravet på spårbarhet av data?

  • Vad ställer det för krav på framtida arbetsprocesser och systemstöd?
  • Nyckelfaktorer för en lyckad taxonomi-implementation
  • Erfarenhetsutbyte: utmaningar & möjligheter

CSRD Taxonomi webinar

Mer om CSRD & Taxonomi

Under 2022 rapporterar många företag för första gången samtliga KPI:er mot taxonomins två släppta mål, och under 2023 kommer de tekniska standarderna för resterande fyra mål att släppas.


Dessutom introduceras nu också nästa steg i EU:s plan för en samstämmig och harmoniserad hållbarhetsrapportering, som kommer att gälla för över 50 000 europeiska företag. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, har redan hunnit bli ett buzzword, och även om granskningsstandarderna för direktivet ännu inte släppts i sin slutliga form så står en sak redan klart – vi kommer inte kunna fortsätta med business as usual kring hållbarhetsrapportering.


Med nya krav på spårbarhet, revisionsplikt, strategi och vision, dubbel väsentlighetsanalys, omfattande datainsamling och digital taggning av hållbarhetsdata behöver företag påbörja sin resa mot CSRD-compliance redan nu, och bygga förutsättningarna för att integrera hållbarhet i all sin rapportering. Det innebär digitalisering, och det innebär samarbete. Och hur kan vi tillsammans göra det på bästa sätt?

Blogg

Vad innebär taxonomin för organisationer?

Allt fler svenska bolag omfattas av EU:s nya taxonomi, en lagstiftning och måttstock på hur grönt ett företag är. Här kan du lära dig vad taxonomin innebär för just din organisation, vad du behöver tänka på och hur du kommer i gång med din rapportering.

Blogg

Så lyckas du med taxonomin!

EU:s gröna taxonomi har vuxit fram under kort tid och kommer att ställa ökande krav på organisationer inom de kommande åren. Här kan ni ta del av fem konkreta tips för en lyckad implementation.

Nyhetsbrev

Kunskapsdelning till din inkorg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av kunskap och bjuder in till evenemang om exempelvis EU-taxonomin, datadriven hållbarhet, klimatberäkningar och mycket mer.